Обележавање светске недеље новца

Обележавање Светске недеље новца

27. 3. 2017. – 2.4.2017

Укључивање школа у обележавање Светске недеље новца има за циљ  унапређивање финансијске културе младих и подстицање дугорочног укључивања финансијских, социјалних и животних вештина и знања у наставу.  Мото овогодишње Светске недеље новца је:

НАУЧИТИ

Образовање деце и младих о њиховим социјалним и економским правима и одговорностима  је кључ за стварање генерације способних одраслих који могу  да доносе мудре одлуке за своју будућност.

 УШТЕДЕТИ

Важно је градити штедне навике од најранијег школског узраста, како би млади овладали кључним вештинама управљања новцем које су им  неопходне за живот.

 ЗАРАДИТИ

Развијање предузетничких компетенција је добар вид подршке за избор занимања, проналажење запослења, отпочињање сопственог посла и развој каријере.